Sodobna metafizika

Sodobna metafizika

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Strahovnik Vojko

Vsebina

Metafizika kot določen način spraševanja o bivajočem, ki mu ne zadošča samo to, kar je. Razlika med moderno in postmoderno, metafiziko in utopijo. Razlika med pometafizično in postmetafizično mislijo. Kritika metafizike v filozofiji 19. stoletja. Ideja o “smrti” Boga. Ideja o večnem vračanju enakega. Učasovanje bivajočega, pojmovanje cikličnega in linearnega razvoja glede pojma napredka. Ideja nesmrtnosti, nastop nihilizma, svetost smrti, svetost življenja. Izguba nekaterih tradicionalnih filozofskih predmetnih območij - aktualnost filozofske antropologije, človek kot “animal metaphysicum”. Sodobne kritike metafizike v filozofiji 20. stoletja in aktualnost metafizike danes. Poskus rehabilitacije metafizike v sodobni filozofiji na podlagi kritike tradicionalne metafizike. Pozitivna metafizika, negativna metafizika, deduktivna metafizika, induktivna metafizika, dekantirana metafizika. Solidarnost z metafiziko v trenutku njenega sesutja.
Utopija kot anticipirajoča zavest, možnost drugačnosti, kot mišljenje še-ne-biti. Razlika med utopičnim in utopističnim. Bivajoče dojeto kot dejanskost (enérgeia) in kot možnost (dýnamis).
Utopija kot refleksijsko načelo, tj. kot refleksijski kažipot za poteze mišljenja v daljavo in temelj za kritiko zgodovine in kulture. Utopija kot odprta utopija. Utopija in religija, onstranskost religije in dosledna tostranskost utopije. Utopija in distopija. Svoboda in utopija, utopija in metafizika. Kulturotvornost utopije. Antična in renesančna utopistika, razsvetljenstvo in utopija. Zakoreninjenost humanizma v utopiji.