Seminar iz obče zgodovine srednjega veka

Seminar iz obče zgodovine srednjega veka

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mlinar Janez, prof. dr. Štih Peter

Tematsko so seminarji zelo raznovrstni. V seminarju se vsako leto obravnavajo drugi tematski sklopi za občo zgodovino srednjega veka, ki omogočajo samostojno študentsko delo.

Literatura je odvisna od izbranega vprašanja in zajema predvsem strokovno literaturo za občo zgodovino srednjega veka. Literatura je vsakokrat odvisna od obravnavanega tematskega sklopa:
- J. Le Goff, Za drugačen srednji vek, Ljubljana 2002, 469 str. . COBISS.SI-ID - 117487360
- E. Bovo, Korenine srednjega veka, Ljubljana 1997, 224 str. COBISS.SI-ID - 70472960
- D. Knowles, D. Obolensky, Zgodovina Cerkve 2, Srednji vek (600-1500), Ljubljana 1991, 546 str. COBISS.SI-ID - 2585347
- H. Pirenne, Srednjeveška mesta, Gospodarska in socialna zgodovina srednjeveške Evrope, Ljubljana 1956, 363 str. COBISS.SI-ID - 2228737
- Velike civilizacije srednjega veka, Zgodovina človeštva: razvoj kulture in znanosti III, Ljubljana 1975-1976. COBISS.SI-ID - 23389696
- G. Ostrogorski, Zgodovina Bizanca, Ljubljana 1961, 601 str. COBISS.SI-ID - 2224385
- Y. Thoraval, Islam, Ljubljana 1998, 268 str. COBISS.SI-ID - 72909568