Rimska arheologija - izbrana poglavja

Rimska arheologija - izbrana poglavja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Žerjal Tina, izr. prof. dr. Gaspari Andrej

Predmet se izvaja v obliki izbranih poglavij. Obravnavane vsebine oz. teme se iz leta v leto spreminjajo. Predavanja so povezana s seminarjem. Predmet se vsebinsko povezuje s predmetom Terensko delo.
Izbrana poglavja iz rimske arheologije. Predavanja in seminarji spremljajo raziskovalno delo katedre. Poglobljeno se predstavi stanje in teoretska umeščenost vedenja o izbrani temi in preskusijo raziskovalni pristopi in postopki.

Wacher J. (ur.), The Roman World, New York, 1, 2001. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=65135…
Alföldy, G., Römische Sozialgeschichte, Wiesbaden 2011 (The social history of Rome, London 1986) COBISS.SI-ID - 54460514
Smith, J.T., Roman Villas. A Study in Social Structure, London 1997. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=71246…
Beard, M., North, J., Price, S, Religions of Rome (1, 2), Cambridge 1998. COBISS.SI-ID - 12718637
Webster, G. The Roman imperial army, London 1969. COBISS.SI-ID - 512902028
Greene, K., The archaeology of the Roman economy, London 1986. 192 str. COBISS.SI-ID - 65815906
Chevallier, R., Roman roads, London 1976. COBISS.SI-ID - 57176930
Dilke, O.A.W., Roman land surveyors, 1971. COBISS.SI-ID - 51185250
ERDKAMP, P. (ur.), A Companion to the Roman Army. – Blackwell Companions to the Ancient World, Malden, Oxford and Carlton: John Wiley & Sons, 2011. COBISS.SI-ID – 34354477

OPOMBA
Navedena besedila so sintetična (pregledna) dela in obravnavajo isto tematiko, zato študentje konzultirajo predvsem izbrane teme glede na predavane vsebine oz. predloge učitelja.