Prevajanje iz slovenščine v francoščino

Prevajanje iz slovenščine v francoščino

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vaupot Sonia

Predmet obsega prevajanje splošnih besedil in reševanje prevajalskih problemov na
skladenjski, besedilni, slogovni in slovarski ravni. Kontrastivna obravnava izbranih
besedilnih vrst (članki, poslovna pisma, spletna besedila) v slovenskem in francoskem jeziku na prej omenjenih jezikovnih ravneh bo potekala v povezavi z besedilnimi konvencijami in normami, ki veljajo v posameznem jeziku.

Obravnavani bodo tudi naslednji najpogostejši prevajalski problemi, kot so:
- Prevajanje pogostih kolokacij
- Kontrastivna in primerjalna analizaskladnje in besednega reda
- Primerjalna analiza elementovvezljivosti
- Registri in stopnje formalnosti.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki.
Larousse (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais).
Trésor de la langue française (http://atilf.atilf.fr/).
Slovar slovenskega knjižnega jezika (2005), Ljubljana: DZS COBISS.SI-ID - 220233728
Le petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française: Paris, Le Robert, 2010, COBISS.SI-ID - 1024064098
Le petit Robert [Elektronski vir] : dictionnaire de la langue française Paris] : Dictionnaires Le Robert, cop. 2001 COBISS.SI-ID - 3211795
GRAD, A. (2010): Francosko-slovenski moderni slovar, Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID - 251351040
Jesenik V., Dembskij N. 2001. Slovensko-francoski slovar, Ljubljana : DZS COBISS.SI-ID - 110677504
Genouvrier,E., Désiral,C., Hordé, T. Nouveau dictionnaire des synonymes, 1989. Paris : Larousse COBISS.SI-ID – 15983714
Dictionnaire des synonymes et contraires, H. Bertaud du Chazaud, 1996. Les Usuels du Robert COBISS.SI-ID – 4243042
Le Grand Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris: Le Robert, 1989, COBISS.SI-ID – 18180194 1989
Grand Larousse de la langue française : en six volumes Paris : Larousse, 1971-1978, COBISS.SI-ID - 8346887

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki: slovar nepravih prijateljev, slovarji rim, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji (npr. filozofija, literarna teorija), angleško-francoski dvojezični slovarji.