Prevajanje iz nemščine v slovenščino

Prevajanje iz nemščine v slovenščino

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Udovič Boštjan, prof. dr. Žigon Tanja

Prevajanje splošnih besedil in reševanje prevajalskih problemov na skladenjski,
slogovni in besedilni ravni. Kontrastivna obravnava izbranih besedilnih vrst (članki, poslovna pisma, predstavitve na medmrežju itd.) v slovenskem in nemškem jeziku z vidika
omenjenih ravni in ob upoštevanju konvencij in norm ustreznih besedilnih vrst. Obravnava
relevantnega besedišča in poglabljanje jezikovnega znanja.

Obravnavani bodo tudi naslednji problemi, ki se pojavljajo ob prevajanju:
- prevajanje pogostih besednih zvez
- primerjava razlik v sintaksi in besednem redu
- primerjalna obravnava kohezivnih sredstev v besedilih
- registri in stopnja formalnosti.

Slovarji slovenskega jezika in druge podatkovne zborke, od besedilnih do specializiranih terminoloških:
- Slovarji na portalu Fran: https://fran.si
- Viri in orodja za slovenščino na spletni strani CJVT: https://www.cjvt.si
- Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki:
- Duden (2011, 7. izdaja). Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich:
Dudenverlag. COBISS.SI-ID – 62713954
- Duden (2011, 7. izdaja) Richtiges und gutes Deutsch. Mannheim: Dudenverlag. COBISS.SI-ID – 53526626 -Duden (2001). Stilwörterbuch. Mannheim: Dudenverlag. COBISS.SI-ID - 12350216
- Duden (1986, 2. izdaja). Sinn- und sachverwandte Wörter. Mannheim: Dudenverlag. COBISS.SI-ID – 167708
- Duden (2004). Synonymwörterburch. Mannheim. Dudenverlag. COBISS.SI-ID – 27471202
- Debenjak, Doris et al. (2001; 2., prenovljena izdaja). Veliki nemško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS COBISS.SI-ID – 114639616
- Debenjak, Doris et al. (2003; 2., prenovljena izdaja). Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID – 120863744