Praktična etika

Praktična etika

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Kravanja Aljoša, viš. znan. sod. dr. Hajdini Simon

Vsebina

- Praktična etika kot etika, usmerjena na reševanje odprtih vprašanj.
- Metodološka vprašanja praktične etike (dejstva in vrednote, šole etične misli, načini pristopanja k reševanju vprašanj, miselni eksperimenti itd.).
- Strokovna in etična kompetenca.
- Človekove pravice, javnost in praktična etika.
- Kulturni aspekti praktične etike.
- Vprašanje življenja in smrti (splav, evtanazija, »nauk dvojnega učinka«).
- Gensko inženirstvo, evgenika, krepitev človeka in kloniranje.
- Etični status živali in specizem.
- Delničarski in deležniški model poslovne etike.
- Umetna inteligenca, robotika in etika.
- Biocentrična in antropocentrična okoljska etika.
- Pravičnost okoljskih in zdravstvenih politik ter institucij (vpr. medgeneracijske pravičnosti).
- Internetna etika.