Logika in argumentacija

Logika in argumentacija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Malec Maja, prof. dr. Markič Olga

Slušatelji se seznanijo s temelji neformalne in simbolne logike, še posebej s pojmi argumenta, gradnje dokaza, zmote, definicije, dedukcije, sintakse in semantike, indukcije, argumenta po analogiji ter z osnovnimi metodami dokazovanja s pomočjo simbolne logike, kot so resničnostne tabele, semantična drevesa in naravna dedukcija.  Naučijo se prepoznati in analizirati argumente ter ocenjevati njihovo moč in ustreznost evidence in oblikovati lastne dobre argumente. Pri vajah so metode argumentacije (kritičnega razmišljanja) uporabljene pri analiziranju znanstvenih, filozofskih in časopisnih tekstov.

1. Uršič, M, in Markič, O. (2020). Osnove logike, 2. ponatis 2. razširjene izdaje. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana. COBISS.SI-ID - 29612035
2. Šušter, D. (2015). Moč argumenta: neformalna logika v teoriji in praksi. Aristej, Maribor (315 strani). COBISS.SI-ID - 84291073
3. Markič, O. (2000). Logiški pojmovnik za mlade. Aristej, Šentilj. (143 strani). COBISS.SI-ID - 45476609