Književnost v španščini in druge umetnosti

Književnost v španščini in druge umetnosti

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fock Ignac, izr. prof. dr. Šabec Maja

Vsebina

Interdisciplinarne povezave med književnostjo v španskem jeziku in drugimi umetnostnimi področji (likovna umetnost, glasba, film, fotografija). Teoretični temelji o povezavah med književnostjo in drugimi umetnostmi. Primeri povezav med književnostjo in drugimi umetnostmi v španskem in hispanoameriškem kontekstu.