Književnost v praksi 1

Književnost v praksi 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Farinelli Patrizia, prof. dr. Prosenc Irena

Predmet je zasnovan kot seminarski kurz o izbrani smeri v starejši, novejši ali sodobni italijanski književnosti oziroma izbrani literarni zvrsti, ki je značilna za italijansko književno produkcijo tega obdobja. Ob upoštevanju vidikov literarne analize in literarnoteoretskih prvin poglablja poznavanje izbrane smeri oziroma zvrsti. V ospredju so praktični vidiki študentovega dejavnega sodelovanja pri analizi in interpretaciji besedil ter v razpravi. Poudarek je na prenosu znanja v prakso in javni predstavitvi samostojnega dela.

1. M. Onofri. Recensire. Istruzioni per l´uso, Roma, Donzelli 2008. COBISS.SI-ID - 97511427
2. A. Marchese, L’officina del racconto, Mondadori, 1990. COBISS.SI-ID - 29547362
3. A. Marchese, L’officina della poesia, Mondadori, 1997. COBISS.SI-ID - 163574787
4. M. Lavagetto (ur.), Il testo letterario istruzioni per l’uso, Laterza, 2004. COBISS.SI-ID - 512281728
Književna dela s priporočenega seznama.