Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka

Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mlinar Janez

Obravnavane so pomembnejše teme iz obdobja med 6. in 15. stoletjem: Evropska družba in ekonomija v zgodnjem srednjem veku, fevdalizem, vzpon Frankovske države, razmerje med posvetnimi in cerkvenimi oblastmi, boj za investituro, herezije, Benetke v srednjem veku, začetki humanizma in renesanse.

Literatura je odvisna od izbranih tem. Bibliography depends on selected topics.
Zgodovinopisje v srednjem veku: zvrsti, obdobja, posebnosti, Ljubljana 2000, 79 str. COBISS.SI-ID - 108416512
D. Knowles, D. Obolensky, Zgodovina Cerkve 2, Srednji vek (600-1500), Ljubljana 1991, 546 str. COBISS.SI-ID - 2585347
Michael McCormick. Origins of the European Economy: Communications and Commerce, A.D. 300-900, Cambridge: Cambridge University Press 2010, str. 281 – 342; COBISS.SI-ID - 45629794
Chris Wickham. Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean, 400 - 800, Oxford: Oxford University Press 2006, str. 17 – 55. COBISS.SI-ID - 33777250
Brian Tierney, The Crisis of Church and State 1050 – 1300, Toronto : Toronto University Press, Medieval Academy of America, 2004, 1 - 171. COBISS.SI-ID - 33554530
Johan Huizinga, Jesen srednjega veka. Ljubljana : Studia Humanitatis, 2011, 91 – 291. COBISS.SI-ID - 260632576
Jacques Le Goff, Nastanek vic. Ljubljana: Studia Humanitatis, 2008, 231 – 265 in 315 – 355 COBISS.SI-ID - 242032384
Peter Burke, Evropska renesansa (Središča in obrobja). Ljubljana : *cf 2004 COBISS.SI-ID - 216356608
Pierre Milza, Zgodovina Italije, Ljubljana : Slovenska matica 2012. COBISS.SI-ID - 263955968
Priporočena literatura: Recommended bibliography:
Eugenio Garin, Spisi o humanizmu in renesansi. Ljubljana : Studia humanitatis, 1993.
Alberto Tenenti, Občutje smrti in ljubezen do življenja v renesansi. Ljubljana : Studia humanitatis, 1987.
Frederic Chapin Lane, Benetke, pomorska republika. Ljubljana: Slovenska matica, 2020.
Gene A. Brucker, Renaissance Florence. Berkeley : University of California Press, 1969.