Italijanska kultura in civilizacija 2

Italijanska kultura in civilizacija 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Farinelli Patrizia, prof. dr. Prosenc Irena

Predmet seznanja študenta s kulturno dediščino italijanske renesanse. Obdobje renesanse je obdelano z geografskega, gospodarskega, družbenega, političnega in kulturološkega vidika. K boljšemu razumevanju renesanse prispeva analiza izvirnih besedil, ki so nastala v tem obdobju in ponazarjajo ključne vidike renesančne miselnosti. Obdelani so tudi nekateri bistveni umetnostnozgodovinski vidiki tega obdobja (z uporabo vizualnega gradiva).

1. P. Burke, Il rinascimento, Il Mulino, 1990, str. 7–136.
2. G. Pico della Mirandola, De homini dignitate, Scuola Normale Superiore di Pisa, 1985, str. 8–11.
3. B. Castiglione, Il cortegiano, Mursia, 1984, I, poglavja XIV (str. 47–49), XXVI (str. 61–62), XXVIII (str. 64–65).
4. N. Machiavelli, Il principe, Feltrinelli, 2005, poglavja VII (str. 106–120), XV (str. 163–166), XVIII (str. 175–180).
5. G. della Casa, Il galateo, Garzanti, 1988, poglavja I–VII (str. 3–18).
6. F. Hartt, History of Italian Renaissance Art, Thames and Hudson, 1994: slikovno gradivo: str. 201–208, 257–264, 297–304, 353–360, 409–416, 449–456, 489–496, 513–520, 569–576, 609–616, 649–656.