Italijanska konverzacija 1

Italijanska konverzacija 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Premrl Podobnik Mirjam, doc. dr. Kenda Jana

Vsebina

Spremljanje televizijskih in radijskih tematskih oddaj. Predstavitev aktualnih dogodkov v Italiji in v svetu. Branje časopisnih člankov. Diskusija o aktualnih temah v razredu. Izražanje lastnih mnenj in zagovarjanje stališč. Ustna predstavitev prebranih književnih del, časopisnih člankov, ogledanih filmov ali gledaliških predstav, obiskanih predavanj.