Historična antropologija

Historična antropologija

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cergol Paradiž Ana, prof. dr. Verginella Marta

V ospredju bo obravnava nekaterih temeljnih vprašanj materialne in biološke ter socialne in kulturne antropologije (s poudarkom na času od 18. do 20. stoletja), kot so:
- Stanovanjska ter oblačilna kultura.
- Zgodovina prehranjevanja in prehranjevalnih sistemov.
- Proces higienizacije mestnih aglomeracij ter podeželja.
- Zgodovina telesne higiene in zgodovina vonjev.
- Zgodovina načinov bivanja in družine.
- Znotrajdružinska razmerja.
- Položaj žensk (mater) in otrok v družini in družbi.
- Zgodovina zakonske zveze.
- Nezakonski otroci.
- Odnos do spolnosti in različnih spolnih praks.
- Proces civiliziranja.

Vse fenomene bomo obravnavali v luči socialne neenakosti.
Konkretna vsebina izbranih tem se iz leta v leto spreminja. Odvisna je od raziskovalnega dela predavatelja ter od specifičnega interesa študentov.

- M. Montanari, Lakota in izobilje, Ljubljana 1998, 267 str. COBISS.SI-ID - 77859328
- P. Dibie, Etnologija spalnice, Ljubljana 1999, 349 str. COBISS.SI-ID - 104226048
- G. Vigarello, Čisto in umazano. Telesna higiena od srednjega veka naprej, Ljubljana 1999, 317 str. COBISS.SI-ID - 98440192
- Baš, Oblačilna kultura na Slovenskem v Prešernovem času, Ljubljana 1987, 343 str. COBISS.SI-ID - 17404161
- G. Makarovič, Prehrana v 19. stoletju na Slovenskem, Slovenski etnograf, letnik XXXIII-XXXIV, 1988-1990, Ljubljana 1991, str. 127-205. COBISS.SI-ID - 16174850
- A. Puhar, Prvotno besedilo življenja. Oris zgodovine otroštva na Slovenskem v 19. stoletju, Globus, Zagreb, 1982, 437 str. COBISS.SI-ID - 13082625
- J. Goody, Evropska družina, Ljubljana 2003, 271 str. COBISS.SI-ID - 126615040
- R. Sieder, Socialna zgodovina družine, Ljubljana 1998, 382 str. COBISS.SI-ID - 74776320
- N. Elias, O procesu civiliziranja, I.-II., Ljubljana 2000-2001, 375 str. COBISS.SI-ID - 109772544
- M. Foucault, Zgodovina seksualnosti, I-III, Ljubljana 2010, 688 str. COBISS.SI-ID - 249422592
- J. Cvirn, Boj za sveti zakon. Prizadevanja za reformo poročnega prava od konca 18. stoletja do druge svetovne vojne, Zbirka Zgodovinskega časopisa 30, Ljubljana 2005, 111 str. COBISS.SI-ID - 224938496
- Zgodovina otroštva, ur. A. Š. Babić, M. Jeraj, M. Košir, B. Balkovec, Zbirka zgodovinskega časopisa 45, Ljubljana 2012, 746 str. COBISS.SI-ID – 263413760
- Darnton, Robert, Veliki pokol mačk in druge epizode francoske kulturne zgodovine. Ljubljana : Studia humanitatis, 2005. COBISS.SI-ID - 222699264.
- Burke, Peter, Kaj je kulturna zgodovina. Ljubljana: Sophia, 2007. COBISS.SI-ID - 232218112.
- Irena Rožman, Peč se je podrla! Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2004. COBISS.SI-ID – 216456448
- Aries, Philippe, Otrok in družinsko življenje v starem režimu. Ljubljana : ŠKUC : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1991. COBISS.SI-ID - 27905024.
- Monaghan, John; Just, Peter, Socialna in kulturna antropologija: zelo kratek uvod. Ljubljana : Krtina, 2008. COBISS.SI-ID – 234596096

Temeljna literatura je odvisna od vsakokratne izbrane teme. Basic bibliography depends on each year selected topic.