Geografija Latinske Amerike

Geografija Latinske Amerike

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cigale Dejan

• problemi poimenovanja in opredelitve Latinske Amerike,
• osnovne naravnogeografske (geološke, reliefne, podnebne, vegetacijske, hidrogeografske) značilnosti, vzroki in posledice naravnih nesreč,
• zgodovina in učinki evropskega kolonializma,
• zgodovina priseljevanja in osamosvajanja izpod kolonialne nadoblasti,
• demografske značilnosti, migracije, etnična in jezikovna pestrost,
• pospešena urbanizacija, odnos mesto-podeželje, morfologija, struktura ter okoljski in socialni (revščina, barakarska naselja, kriminal, socialna segregacija) problemi mest,
• naravni viri in pomen lastniške strukture za gospodarjenje z njimi, raba surovin, kmetijska in industrijska proizvodnja, storitvene dejavnosti, neformalna ekonomija,
• okoljska problematika v Latinski Ameriki
• vpliv tujega kapitala na aktualni gospodarski razvoj, vzroki in posledice gospodarskih kriz v zadnjih desetletjih, socialne razlike,
• geopolitične razmere in njihov vpliv na razvoj Latinske Amerike,
• sodelovanje med državami Latinske Amerike,
• novejše razvojne težnje in procesi,
• geografske posebnosti izbranih držav.

• Blouet, B. W., 2002. Latin America and the Caribbean. A systematic and regional survey. New York: John Wiley & Sons. COBISS.SI-ID – 21226338
• Clawson, D. L., 2006. Latin America and the Caribbean, 4th edition. Boston: McGraw-Hill. COBISS.SI-ID – 30562914
• Gwynne, R. N., Kay, C. (ur.), 2004. Latin America transformed. Globalization and modernity. New York: Oxford University Press. COBISS.SI-ID – 54500962
• Kent, R. B., 2006. Latin America: regions and people. New York, London, Guilford Press, 422 str. COBISS.SI-ID – 32310882
• Munck, R., 2003. Contemporary Latin America. Houndmills, Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan. COBISS.SI-ID – 31503458

Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici.