Filozofija umetnosti in kulture

Filozofija umetnosti in kulture

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hribar Sorčan Valentina

Poudarek bo na razvoju moderne filozofije umetnosti in estetike, skozi Kantovo in Heglovo filozofijo, zlasti na razcepu med estetiko narave in filozofijo umetnosti.
Obravnava koncepta umetnosti v razsvetljenstvu, romantiki, modernizmu, postmodernizmu in v današnjem času. Razumevanje pomena in smisla umetnosti in kulture v fenomenologiji, psihoanalizi, semiotiki, kognitivni in eksperimentalni estetiki.
Refleksija umetnosti in kulture skozi filozofsko antropologijo, kot tudi nekaterih drugih konceptov te filozofske discipline (pojem človeškosti, zavesti, nezavednega, samozavedanja, osebe, empatije, spomina).

Hegel, G.W.F.: Predavanja o estetiki, Uvod, založba Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana 2003.
Berleant, Arnold: Sensibility and Sense, Imprint Academic, 2010; The Aesthetics of Environment, Temple University Press, Philadelphia, 1992.
Brady, Emily: The Sublime in Modern Philosophy: aesthetics, ethics, and nature, Cambridge University Press, 2013.
Critchley, Simon: Very little…, almost nothing: death, philosophy, literature, Routledge 1997.
Saito Yuriko: Everyday aesthetics, Oxford University Press, 2006.
Berlin, Isaiah: Izvori romantike, založba Krtina, Ljubljana 2012, str. 35-154.
Mortier, Roland: Izvirnost; Nova estetska kategorija v razsvetljenskem stoletju, založba Studia Humanitatis, Ljubljana 2012, str. 33-194.
Mattick, Paul: Umetnost in njen čas; teorije in prakse moderne estetike, Sophia, Ljubljana 2012.
Hribar Sorčan, Valentina: Jaz in drugi v (post)moderni filozofiji in umetnosti, Znanstvena založba FF, Ljubljana 2013.