Fenomenologija in filozofija religije

Fenomenologija in filozofija religije

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ciglenečki Jan, red. prof. dr. Lozar Mrevlje Janko

Vsebina

Nietzschejev in Heideggrov nihilizem kot podlaga za vnovičen premislek resnice religioznosti.
Razmejitev teologije kot pozitivne, racionalne znanosti od fenomenologije religije, ki izhaja iz hermenevtike religiozne fakticitete. Kritika ontoteologije racionalne metafizike v filozofiji in teologiji.
Postmoderna religioznost in možnost religije brez religije.
Fenomenologija breztemeljnih razpoloženj.
Določanje osnovnih kontur filozofske in religiozne misli skozi fenomenologijo.