Človek in kozmos v renesansi

Človek in kozmos v renesansi

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Malec Maja

- Uvod: opredelitev renesanse, kaj obsega, glavni tokovi …
- Humanizem in florentinska renesansa v zgodnjem quattrocentu.
- Renesančno »odkritje« antike: proporci, harmonija, perspektiva …
- »Sovpadanje nasprotij« pri Nikolaju Kuzanskem.
- Pomen zbirke Corpus hermeticum za renesančno mišljenje.
- Platonska akademija v Firencah: Ficino, Pico, Lorenzo Medici …
- Mitologija, ikonografija in filozofija v Botticellijevem slikarstvu.
- Renesančno mesto.
- Leonardo da Vinci: »znati videti« (saper vedere).
- Renesančne menipeje: Erazem, More, Bosch, Rabelais …
- Renesansa in znanstven revolucija.
- Brunov kozmološki infinitizem in krščanstvo.
- Michel de Montaigne: Eseji – filozofija »človeške mere«.

Burckhardt, Jacob. 1956. Renesančna kultura v Italiji. Ljubljana: DZS. In sicer: »Drugi del Razvoj individua«, 1.–3. poglavje (str. 105–123). COBISS.SI-ID - 13525765
Erazem Rotterdamski. 2010. Hvalnica Norosti. Ljubljana: Studia humanitatis. COBISS.SI-ID - 253255168
Garin, Eugenio. 1993. Spisi o humanizmu in renesansi. Ljubljana: Studia humanitatis. COBISS.SI-ID - 34852352
Pico della Mirandola, Giovanni. 1997. O človekovem dostojanstvu. Ljubljana: Tretji dan. COBISS.SI-ID - 68237056
Škamperle, Igor in Marko Uršič (ur.). 2002. Renesančne mitologije, Poligrafi, 7 (25/26). COBISS.SI-ID - 121224192
Uršič, Marko. 2005. »Saper vedere – skrivnost Giocondinega smehljaja«. V A. Detela (ur.), Razprave o Leonardu, str. 5–30. Ljubljana: Studia humanitatis. COBISS.SI-ID - 223611136