Antična filozofija 2

Antična filozofija 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ciglenečki Jan, prof. dr. Zore Franc

Vsebina

Izbrane teme, avtorji in spisi iz grške in rimske antične filozofije.
1. Obravnava posameznih filozofskih vprašanj ter razvoj temeljnih filozofskih pojmov pri grških in rimskih avtorjih. Nastanek filozofske terminologije ter njen prenos v latinski jezik. Vprašanje prevedljivosti filozofije.
2. Izbrani antični filozofski avtorji in analiza njihovih del ali odlomkov njihovih del. Pomen nekaterih manj znanih avtorjev in filozofskih šol.
3. Zgodovina vplivov antične filozofije v času antike in kasneje.