Francoski klasicizem

Francoski klasicizem

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Turk Boštjan Marko

Vsebina

Predmet zajema predstavitev francoske književnosti s posebnim ozirom na njeni slogovni raznovrstnosti in formalni odličnosti. Pri slogovni raznovrstnosti je poudarek najprej na razmerju med tragedijo in komedijo, pri čemer so razdelane vsake od njenih specifičnih sestavin. Pri komediji pa je še poseben poudarek na sodobni refleksiji njene teoretične podstati, konkretno na teoriji smeha (Bergson, Veber). Pri tragediji je prav tako podan njen aktualen moment, konkretno odmev, ki ga je imelo delo Jeana Racina pri kritikih 20. stol., konkretno pri Rolandu Barthesu. Namen je osvetliti tudi delo moralistov in pokazati, v čem so njihova dela še aktualna danes in v čem so »večno« človeška. Posebna pozornost velja tudi verzu (aleksandrincu), katerega osvajanje je bistveno za razumevanje časa. Delo pa ves čas poteka tudi na osvetljevanju socio-historičnih kontekstov, brez katerih so dosežki avtorjev nerazumljivo oz. podvrženi parcialnemu presojanju in estetskemu vrednotenju.