Francoska družba, kultura in literatura I

Francoska družba, kultura in literatura I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Gacoin-Marks Florence Lucienne, izr. prof. dr. Vaupot Sonia

Predmet se deli na podpredmeta:
a) Francoska družba in kultura
b) Francoska literatura

Francoska družba in kultura:
Študentje spoznavajo medkulturne razlike in podobnosti. Obravnava tem in problemov sodobne francoske družbe in kulture, kot so obicaji, izobraževanje; pregled geografije; verstva; vloga medijev; razvoj francoskega jezika, umetnost. Študente opozarjamo na pogoste prevajalske probleme, predvsem glede kulturoloških izrazov.

Francoska literatura:
Pregled francoske književnosti od zacetka do devetnajstega stoletja. Študentje spoznajo z literarno-zgodovinskimi okviri francoske književnosti ter jo umešcajo v okvir evropske literature. Spoznajo temeljna obdobja francoske književnosti. Seznanijo se z literarnimi tokovi, avtorji in njihovimi deli.

Vaupot, Sonia. 2012. Introduction a la civilisation française. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID - 264065024
Castex, Pierre-Georges ; Surer, Paul. Histoire de la littérature française. Hachette, 1988. COBISS.SI-ID - 10664290
D’ormesson, Jean. Une autre histoire de la littérature française. Librio : Paris, COBISS.SI-ID – 13633845

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj sedem besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta.