Ekonomska geografija

Ekonomska geografija

Stopnja: 1

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ilc Klun Mojca, izr. prof. dr. Kušar Simon, prof. dr. Potočnik Slavič Irma

Vsebina

Agrarna geografija:
• agrarna struktura in podatkovni viri za agrarno geografijo,
• oblikovanje in poglavitni tipi agrarne pokrajine v Sloveniji,
• delovanje agrarnih sistemov,
• glokalizacija in kmetijstvo,
• ključne značilnosti Skupne kmetijske politike EU in Programa razvoja podeželja v Sloveniji,
• kmetijstvo in trajnostni razvoj.

Pristopi v ekonomski geografiji:
• neoklasične lokacijske teorije in koncepti,
• radikalni pristopi v ekonomski geografiji,
• postmoderni pristopi: kulturni obrat, institucionalna ekonomska geografija,
• geografija razvoja.

Tipi industrijskih območij, vloga formalnih institucionalnih dejavnikov pri razvoju gospodarstva, prostorska merila industrializacije.

Geografski vidiki sodobnega razvoja gospodarstva:
- financializacija in finančna geografija,
- geografija gospodarskega cikla,
- kulturna/kreativne industrije,
- geografija potrošnje,
- tuje neposredne investicije,
- vloga tehnologije v gospodarskem razvoju.

Gospodarska struktura statističnih regij v Sloveniji:
- zasnova analize,
- izbor kazalnikov,
- zbiranje podatkov,
- izvedba analize,
- vrednotenje gospodarskega razvoja,
- primerjava razvojnih dejavnikov in procesov med statističnimi regijami.