Teorija in praksa pri preprečevanju sekundarne viktimizacije otrok, ki so bili žrtve spolnih in drugih zlorab: srečanje forenzike in psihoanalize

Vabljeni na dogodek z naslovom Teorija in praksa pri preprečevanju sekundarne viktimizacije otrok, ki so bili žrtve spolnih in drugih zlorab: srečanje forenzike in psihoanalize, ki bo potekal 29. junija 2021 od 17.00–20.00 ure preko Zooma.

Na srečanju bodo izpostavili interdisciplinarno sistemsko reševanje problematike sekundarne viktimizacije otrok, ki so bili žrtve spolnega nasilja in drugih kaznivih dejanj. Čeprav se pri intervjujih z zlorabljenimi otroki poizkuša pridobiti čim več informacij, s pomočjo katerih bi lahko uspešno in v prid žrtvam rešili preiskavo, se pri tem pogosto ne upošteva osnovnih pravic otrok. Ker gre za izredno občutljive žrtve, morajo biti tekom celotnega postopka otroci namreč dodatno zaščiteni in obravnavani po standardiziranih protokolih ter s strani strokovno usposobljenega kadra, saj lahko v nasprotnem primeru povzroči retravmatizacijo otroka. Zato je ključnega pomena, da je forenzični intervjuja z otrokom izpeljan čim manj invazivno in z metodami, ki zagotovijo čim bolj verodostojne informacije. Ker imamo praviloma na voljo le izjavo otroka, so preiskovalcem in strokovnjakom zastavlja vprašanje resnice in zavajanja v izjavah zlorabljenih otrok pri postopkih ugotavljanja dejanske situacije. Zaradi travmatičnosti, izkušnje ali drugih dejavnikov je namreč podana izjava lahko nekoherentna ali celo v nasprotju z dejanskimi dogodki, kar pa ne pomeni, da do zlorabe ni prišlo. Pri ugotavljanju se pristojne osebe zato zanašajo na že obstoječe prakse. Kljub temu pa strokovnjaki pri ugotavljanja istovetnosti izjav vedno pogosteje posegajo po analitičnih metodah, ki so jim na voljo. Na srečanju bodo predstavili trenutne prakse in postopkovne primere, ki vključujejo zlorabljanje otroke. Prav tako pa pobližje pogledali praktično forenzično metodo, ki se uporablja v kriminalističnih postopkih za preverjanje istovetnosti izjave, in izpostavili njene prilagoditve za obravnavo otrok.

 

Program:

17:00 – 17:30 Goran Vranešević (Filozofska fakulteta) – Predstavitev projekta Verbum sat: razvoj standardov za forenzično analizo izjav za boj proti zlorabi in izkoriščanju otrok, 

17:30 – 18:30 Mitja Svete (Združenje za MOČ) – Prakse in postopki pri prijavah otrok, ki so bili žrtve spolnih in drugih zlorab v Sloveniji,

18:30 – 19:30 Goran Vranešević (Filozofska fakulteta) – Resnica in zavajanje pri forenzičnih postopkih otrok, ki so bili žrtve zlorab skozi psihoanalitično prizmo,

19:30 – 20:00 Dejan Kojić (Ministrstvo za notranje zadeve republike Srbije) – SCAN analiza izjav v praksi – analiza primera.

Moderatorka: Sara Verderber

Dogodek bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku.

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

26. 08. 2020
Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo

Metalurški dan

26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

Konferenca, posvečena Mahatmi Gandhiju