Heiner F. Klemme: sklop predavanj na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete

Katedra za socialno filozofijo Oddelka za filozofijo Filozofske fakultete, Atrij ZRC SAZU in projekt Heglova politična metafizika vljudno vabijo na sklop predavanj, ki jih bo imel Heiner F. Klemme (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Nemčija):

  • v torek, 5. aprila 2022, ob 19. uri (pred. 426): Maksimiranje svobode? Kant in Guyer o vrednosti svobode in uma,
  • v sredo, 6. aprila 2022, ob 18. uri (pred. 5): Kolonializem - za in proti. Kant o kozmopolitskem pravu in pomenu zgodovine,
  • v četrtek, 7. aprila 2022, ob 18. uri (Atrij ZRC SAZU): Humanost in samoohranitev. Kant ali Heidegger?

Predavanja bodo potekala v angleščini oz. nemščini s priloženimi prevodi.

Heiner F. Klemme, profesor za zgodovino filozofije in predstojnik Oddelka za filozofijo na Univerzi v Halleju, pa tudi soizdajatelj Kant-Studien, član predsedstva Kant-Geselleschaft, prvi predsednik Christian-Wolff-Gesellschaft ipd., je eden največjih evropskih poznavalcev filozofije Immanuela Kanta in poznega razsvetljenstva. Izdal in uredil je vrsto knjig in zbornikov, npr. Kants Philosophie des Subjekts (1995), Kants »Grundlegung zur Metaphysik der Sitten« (2017), Immanuel Kant für Einsteiger (2017).

Več o projektu

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon