Oddelek za zgodovino

ZG1 Nemščina v zgodovinopisju 1 - razdelitev študentov v skupini

1. skupina

1

18230982

2

18230567

3

18230844

4

18230593

5

18230939

6

18230575

7

18230598

8

18220928

9

18231016

10

18230678

11

18230342

12

18231014

13

18230971

14

18231005

15

18230375

16

18230403

 

2. skupina

17

18230720

18

18220475

19

18230670

20

18230138

21

18230419

22

18220728

23

18230994

24

18230718

25

18230961

26

18230942

27

18230012

28

18230952

29

18230563

30

18220684

31

18230424

32

18221073

Notices

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Martin Anton Grad

Department of Geography

Change of Office Hours Marko Krevs

Department of English

Change of Office Hours Kristina Gregorčič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Damjan Popič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn