Studijski programi prve stopnje

Oddelek za filozofijo

Dodiplomski študij

Oddelek za filozofijo na prvi stopnji študija izvaja dva programa: enopredmetni študijski program Filozofija in dvopredmetni študijski program Filozofija.

Študijski program na prvi stopnji traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 90 (dvopredmetni) oz. 180 (enopredmetni) kreditnih točk.

Sodelavke in sodelavci oddelka